Onderzoek/ontwerpproces

STEM is een geïntegreerde aanpak, waarbij leerlingen en leerkrachten uitgedaagd worden om relevante probleemstellingen op te lossen via een proces waarin Onderzoeken, Ontwerpen en Optimaliseren in voortdurende wisselwerking staan met elkaar.

Binnen de case een wagen op lucht?! wordt onderstaand iteratief proces gevolgd. Dit wordt zo niet uitgesproken bij de leerlingen. Zij werken ook niet met een stappenplan. Maar het is de leraar die dit proces in het hoofd heeft, en die dit hanteert om de activiteit op een systematische manier aan te pakken. Na het doorlopen van de activiteit, kan er wel samen met de leerlingen gereflecteerd worden op het proces dat doorlopen werd en kan dit proces door de kinderen zelf gereconstrueerd worden. Zie ook de pijler 'reflectie-interactie'.

Dergelijke activiteiten kunnen gefaseerd aangepakt worden, waarbij 'loslaten' en 'terug samenkomen' worden afgewisseld. Waar een horizontale lijn staat in onderstaand schema is er de optie om de verschillende groepjes samen te brengen en ideeën te laten uitwisselen, waarna de groepjes terug zelfstandig aan de slag kunnen gaan met eventuele nieuwe ideeën.

Gebruikerslogin

Nieuw account aanmaken