Betekenisvolle contexten

In de case schaduw in spotlight reikt de leraar het concept 'schaduw' aan via de context van kunstwerken (met schaduw). De leerlingen bekijken dergelijke kunstwerken als instap. Ze worden dan tijdens de activiteit uitgedaagd om ook een kunstwerk te maken met schaduwen. Dat is de probleemstelling die centraal staat in deze activiteit. De leraar zorgt er dus voor dat de context leeft doorheen de volledige activiteit. De context van schaduwkunstwerken zorgt op die manier voor een concrete, authentieke inbedding van het concept schaduw, waardoor dit concept betekenis krijgt voor de leerlingen.

       

Zorg voor een uitdagende leeromgeving die leidt tot verwondering en zo tot een hoge betrokkenheid bij de leerlingen. Breng hiervoor authentiek (echt) materiaal mee naar de klas, trek erop uit of vertrek vanuit een verhaal, een herkenbare gebeurtenis, de actualiteit, een verwonderingsproef (zie bv. 'dagelijkse inname voor de praktijk' - raket/parachute op www.p-reviews.be/2), ...

Door de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen ontstaat bij hen een verlangen naar greep krijgen op de wereld. Hun onderzoekende houding wordt gestimuleerd: ze stellen de wereld om hen heen in vraag, denken erover na, willen deze onderzoeken, ... Laat de leerlingen hun verwondering uitspreken zodat ze zich hiervan bewust zijn/worden.

Verwondering is echter niet het begin- én eindpunt bij onderzoekend leren. Verwondering leeft doorheen het volledige onderzoek- en ontwerpproces en het maakt de leerlingen ontvankelijk om ook andere STEM-leerdoelen te bereiken, zoals wetenschappelijke concepten en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.  

Als leraar is het belangrijk om binnen contexten de STEM-leerinhouden, o.a. concepten (context-concept benadering), te herkennen en bloot te leggen. Zo maken de leerlingen kennis met de abstracte leerinhouden via concrete, betekenisvolle leeromgevingen. Zorg doorheen een activiteit dat de context leeft en dus verschillend is van een zogenaamde sfeerschepping. De context zorgt er voortdurend voor dat de leerinhouden bevattelijk worden voor de leerlingen en hen prikkelen. Bied de leerlingen ook de kans om in aanraking te komen met meerdere, andere contexten m.b.t. dezelfde leerinhouden (= transfer) (bv. in de case schaduw in spotlight ervaren de leerlingen ook de schaduw van het eigen lichaam in de zon).

Gebruikerslogin

Nieuw account aanmaken