Eerlijk onderzoeken

Bij STEM-activiteiten gaan we vaak op zoek naar de invloed van een bepaalde variabele (= onafhankelijke variabele) op een andere variabele (= afhankelijke variabele), bv. in de case mijn eigen schaduw gaan de kleuters op zoek naar wat gebeurt er met hun schaduw als ze dichter bij/verder van de lamp gaan staan. Opdat we de invloed van de ene variabele op de andere kunnen leren kennen, moeten we 'eerlijk onderzoeken'. 

Bij een eerlijk onderzoek mag men slechts 1 onafhankelijke variabele (in onderstaand voorbeeld: de hoeveelheid zout - in de case: de eigen afstand tot de lamp) aanpassen en de rest moet men constant houden (in het voorbeeld: bv. het type voedsel - in de case: bv. de positie van de lamp t.o.v. het doek). Zo kan men het effect op de afhankelijke variabele (in het voorbeeld: drijven/zinken - in de case: de grootte van de schaduw) observeren wanneer deze ene onafhankelijke variabele aangepast wordt. Indien meerdere variabelen aangepast zouden worden op hetzelfde moment kan men onmogelijk met zekerheid bepalen welke variabele de uitkomst van het onderzoek beïnvloedt. (= controleren van variabelen).

Eerlijk onderzoeken is voor leerlingen niet vanzelfsprekend, en vraagt de nodige ondersteuning van de leraar. Dit wordt duidelijk in de case superbellen blazen (zie ook 'dagelijkse inname voor de praktijk' - superbellen op www.p-reviews.be/2).

(Van de Keere, & Vervaet, 2013)

Gebruikerslogin

Nieuw account aanmaken