STEM-geletterdheid

STEM-geletterdheid richt zich op alle kinderen en jongeren van kindsbeen af.

Inzetten op STEM-geletterdheid houdt in dat we kinderen en jongeren in staat willen stellen om inzichten en vaardigheden vanuit de STEM-disciplines te begrijpen en toe te passen zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen om problemen op te lossen ('You for youth' netwerk, z.d.).

Dit betekent dat in STEM-onderwijs voortdurend sprake is van een dynamische interactie tussen inzichten én vaardigheden (praktijken) vanuit wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde. Inzichten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld voortbeweging, voedselketen, hechting, ... Vaardigheden die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld waarnemen, verslag uitbrengen, veronderstellingen formuleren, ...   

Daarnaast gaat het ook over het vormen van 21ste eeuwse competenties die leiden tot een onderzoekende houding die noodzakelijk is om problemen op te lossen (STEM voor de basis, 2016): 
- Cognitief: kritisch, innovatief en creatief denken 
- Interpersoonlijk: communicatie, samenwerking en verantwoordelijkheid
- Intrapersoonlijk: flexibliteit, initiatief en metacognitie

Bijkomend willen we kinderen en jongeren bewustzijn bijbrengen over de rol van wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde in de samenleving. 

 

 

 

Gebruikerslogin

Nieuw account aanmaken