Het PK-model

Het PK-model biedt een kader om STEM-onderwijs effectief te realiseren in de klas. Dit houdt in dat een didactiek wordt voorgesteld die het mogelijk maakt om de STEM-geletterdheid van leerlingen, evenals hun 21ste eeuwse competenties en motivatie, te stimuleren via onderzoekend leren.  

Het PK-model bestaat uit 2 lagen: 

- Een eerste laag bestaat uit richtlijnen voor de leraar om STEM-onderwijs vorm te geven. Er is sprake van 4 pijlers die houvast bieden voor een rijke, interdisciplinaire onderwijsaanpak.

- De tweede laag omvat 10 kerncomponenten die het veelzijdig leerproces van de leerlingen weergeven. Ze ontstaan bij de leerlingen vanuit het inzetten van de 4 pijlers door de leraar. De kerncomponenten zijn de gedragingen (praktijken) die we willen observeren bij de leerlingen, ze sluiten aan bij de competenties van de 21ste eeuw en staan centraal binnen STEM-geletterdheid.  

(Dejonckheere, Vervaet, & Van de Keere, 2016) 

 

 

Gebruikerslogin

Nieuw account aanmaken